25.10.15

Dia do seu Anjo

ANJOS DE NOVEMBRO
portalicon202
01 – CAHETHEL,

02 – HAZIEL,

03 – ALADIAH,

04 – LAOVIAH,

05 – HAHAHIAH,

06 – YESALEL,

07 – MEBAHEL,

08 – HARIEL,

09 – HEKAMIAH,

10 – LAUVIAH,


11 – CALIEL,

12 – LEUVIAH,

13 – PAHALIAH,

14 – NELCHAEL,

15 – IEIAIEL,

16 – MELAHEL,

17 – HAHEUIAH,

18 – NITH-HAIAH,

19 – HAAIAH,

20 – IERATHEL,


21 – SEHEIAH,

22 – REYEL,

23 – OMAEL,

24 – LECABEL,

25 – VASAHIAH,

26 – IEHUIAH,

27 – LEHAHIAH,

28 – CHAVAKIAH,

29 – MENADEL,

30 – ANIEL,


ANJOS DE DEZEMBRO
portalicon202
01 – HAAMIAH,

02 – REHAEL,

03 – IEIAZEL,

04 – HAHAHEL,

05 – MIKAEL,

06 – VEULIAH,

07 – YELAIAH,

08 – SEALIAH,

09 – ARIEL,

10 – ASALIAH,

11 – MIHAEL,

12 – VEHUEL,

13 – DANIEL,

14 – HAHASIAH,

15 – IMAMAIAH,

16 – NANAEL,

17 – NITHAEL,

18 – MEBAHIAH,

19 – POIEL,

20 – NEMAMIAH,

21 – IEIALEL,

22 – HARAHEL,

23 – MITZRAEL,

24 – UMABEL,

25 – IAH-HEL,

26 – ANAUEL,

27 – MEHIEL,

28 – DAMABIAH,

29 – MANAKEL,

30 – AYEL,

31 – HABUHIAH,

Conheça o seu Anjo Pessoal – Anjos do dia para o mês de MAIO

Clique no Anjo correspondente ao dia de seu aniversário e vela suas influências

Anjo do dia 01 de Maio – VEULIAH
Anjo do dia 02 de Maio – YELAIAH
Anjo do dia 03 de Maio – SEALIAH
Anjo do dia 04 de Maio – ARIEL
Anjo do dia 05 de Maio – ASALIAH
Anjo do dia 06 de Maio – MIHAEL
Anjo do dia 07 de Maio – VEHUEL
Anjo do dia 08 de Maio – DANIEL
Anjo do dia 09 de Maio – HAHASIAH
Anjo do dia 10 de Maio – IMAMAIAH
Anjo do dia 11 de Maio – NANAEL
Anjo do dia 12 de Maio – NITHAEL
Anjo do dia 13 de Maio – MEBAHIAH
Anjo do dia 14 de Maio – POIEL
Anjo do dia 15 de Maio – NEMAMIAH
Anjo do dia 16 de Maio – IEIALEL
Anjo do dia 17 de Maio – HARAHEL
Anjo do dia 18 de Maio – MITZRAEL
Anjo do dia 19 de Maio – UMABEL
Anjo do dia 20 de Maio – IAH-HEL
Anjo do dia 21 de Maio – ANAUEL
Anjo do dia 22 de Maio – MEHIEL
Anjo do dia 23 de Maio – DAMABIAH
Anjo do dia 24 de Maio – MANAKEL
Anjo do dia 25 de Maio – AYEL
Anjo do dia 26 de Maio – HABUHIAH
Anjo do dia 27 de Maio – ROCHEL
Anjo do dia 28 de Maio – YABAMIAH
Anjo do dia 29 de Maio – HAIAIEL
Anjo do dia 30 de Maio – MUMIAH
Anjo do dia 31 de Maio – ANJO DA HUMANIDADEANJOS DE JUNHO
portalicon202
01 – VEHUIAH,

02 – JELIEL,

03 – SITAEL,

04 – ELEMIAH,

05 – MAHASIAH,

06 – LELAHEL,

07 – ACHAIAH,

08 – CAHETHEL,

09 – HAZIEL,

10 – ALADIAH,

11 – LAOVIAH,

12 – HAHAHIAH,

13 – YESALEL,

14 – MEBAHEL,

15 – HARIEL,

16 – HEKAMIAH,

17 – LAUVIAH,

18 – CALIEL,

19 – LEUVIAH,

20 – PAHALIAH,

21 – NELCHAEL,

22 – IEIAIEL,

23 – MELAHEL,

24 – HAHEUIAH,

25 – NITH-HAIAH,

26 – HAAIAH,

27 – IERATHEL,

28 – SEHEIAH,

29 – REYEL,

30 – OMAEL,
ANJOS DE JULHO
portalicon202
01 – LECABEL,

02 – VASAHIAH,

03 – IEHUIAH,

04 – LEHAHIAH,

05 – CHAVAKIAH,

06 – MENADEL,

07 – ANIEL,

08 – HAAMIAH,

09 – REHAEL,

10 – IEIAZEL,

11 – HAHAHEL,

12 – MIKAEL,

13 – VEULIAH,

14 – YELAIAH,

15 – SEALIAH,

16 – ARIEL,

17 – ASALIAH,

18 – MIHAEL,

19 – VEHUEL,

20 – DANIEL,

21 – HAHASIAH,

22 – IMAMAIAH,

23 – NANAEL, 

24 – NITHAEL,

25 – MEBAHIAH,

26 – POIEL,

27 – NEMAMIAH,

28 – IEIALEL,

29 – HARAHEL,

30 – MITZRAEL,

31 – UMABEL,


ANJOS DE AGOSTO
portalicon202
01 – IAH-HEL,

02 – ANAUEL,

03 – MEHIEL,

04 – DAMABIAH,

05 – MANAKEL,

06 – AYEL,

07 – HABUHIAH,

08 – ROCHEL,

09 – YABAMIAH,

10 – HAIAIEL,

11 – MUMIAH,


13 – VEHUIAH,

14 – JELIEL,

15 – SITAEL,

16 – ELEMIAH,

17 – MAHASIAH,

18 – LELAHEL,

19 – ACHAIAH,

20 – CAHETHEL,

21 – HAZIEL,

22 – ALADIAH,

23 – LAOVIAH,

24 – HAHAHIAH,

25 – YESALEL,

26 – MEBAHEL,

27 – HARIEL,

28 – HEKAMIAH,

29 – LAUVIAH,

30 – CALIEL,

31 – LEUVIAH,


ANJOS DE SETEMBRO
portalicon202
01 – PAHALIAH,

02 – NELCHAEL,

03 – IEIAIEL,

04 – MELAHEL,

05 – HAHEUIAH,

06 – NITH-HAIAH,

07 – HAAIAH,

08 – IERATHEL,

09 – SEHEIAH,

10 – REYEL,

 11 – OMAEL,

12 – LECABEL,

13 – VASAHIAH,

14 – IEHUIAH,

15 – LEHAHIAH,

16 – CHAVAKIAH,

17 – MENADEL,

18 – ANIEL,

19 – HAAMIAH,

20 – REHAEL,

21 – IEIAZEL,

22 – HAHAHEL,

23 – MIKAEL,

24 – VEULIAH,

25 – YELAIAH,

26 – SEALIAH,

27 – ARIEL,

28 – ASALIAH,

29 – MIHAEL,

30 – VEHUEL,


ANJOS DE OUTUBRO
portalicon202
01 – DANIEL,

02 – HAHASIAH,

03 – IMAMAIAH,

04 – NANAEL,

05 – NITHAEL,

06 – MEBAHIAH,

07 – POIEL,

08 – NEMAMIAH,

09 - IEIALEL,

10 – HARAHEL,

11 – MITZRAEL,

12 – UMABEL,

13 – IAH-HEL,

14 – ANAUEL,

15 – MEHIEL,

16 – DAMABIAH,

17 – MANAKEL,

18 – AYEL,

19 – HABUHIAH,

20 – ROCHEL,


21 – YABAMIAH,

22 – HAIAIEL,

23 – MUMIAH,


25 – VEHUIAH,

26 – JELIEL,

27 – SITAEL,

28 – ELEMIAH,

29 – MAHASIAH,

30 – LELAHEL,

31 – ACHAIAH,